مانند مدیریت منزل ، تفریح و سرگرمی و روابط اجتماعی و غیره.با اینکه در دنیای مدرن ما غذاها اکثرا آماده و در بیرون خانه سرو میشود ، باز هم آشپزخانه جایی برای نگهداری ، آماده سازی و سرو غذاها می باشد.

چندکاربری  بودن آشپزخانه های امروزی چالشی برای طراحان است.چرا که جایی برای آشپزی ، فعالیت شخصی و اجتماعی است . برای طراحی آشپزخانه ، ابتدا با شناخت مشتری و این که چطور از آشپزخانه استفاده می کنند آغاز می کنیم .ارزیابی نیاز های مشتری اولین قدم در طراحی است.بدون شناخت مشتری و نیازهای وی نمی دانید چطور فضا را طراحی کنید.به مشتری خود گوش می دهیم .فرضیات خود از این که چه چیزی در آشپزخانه نیاز است به چالش می گیریم و آن را با چیزی که مشتری می گوید وفق می دهیم .و پس از آن اطلاعات را در فرمول های برنامه طراحی گذاشته و به ایده کلی سیستم آشپزخانه می رسیم.همه این مباحث تحت سیستم گسترده و جامع NKBA پوشش داده می شوند که برای نخستین بار در خاورمیانه، آناگ از آن بهره گرفته است.