فضای اداری

اصول طراحی محیط اداری شامل نوع فعالیت سازمان، فرهنگ سازمان، نوع فعالیت‌های جاری، نیازهای عملیاتی در محیط می شود که لازم است با فرآیندی مناسب، طرح ریزی و اجرا شود. 

برای این کار، شما پس از تماس با آناگ به جلسه نیازسنجی دعوت خواهید شد، در این جلسه تمامی نیازهای مرتبط با نوع فعالیت‌هایی که در هر حوزه از شرکت شما رخ می‌دهد، شناسایی شده و سوالاتی از شما پرسیده می شود. این سوالات به منظور درک هرچه بهتر محیط مناسب برای آینده دفاتر شما خواهد بود که در آن سطح بهره‌وری کل سازمان، بیشینه گردد. پس از این فرآیند، شما با انتخاب‌های خودتان، سلیقه ظاهری برای طراحی ویژوال محیط کار خود را آشکار خواهید کرد که شامل فرم، رنگ، طرح و ... می شود. در نهایت تمام اطلاعات شما به واحد طراحی ارسال می گردد تا تیم مهندسی محصول، راهکارهای بهینه برای فضای کسب و کار شما را طراحی و مدلسازی کنند. حال شما به جلسه نهایی دعوت خواهید شد تا محیط کار رویایی خود را بر روی طرح‌های سه بعدی ببینید و از هزینه‌ها و برآورد زمانی اجرا باخبر خواهید شد. با آناگ همراه شوید...